يکشنبه 6 خرداد ماه 1403 ساعت 21:22

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

هزينه هاي ثبت نام در کنفرانسعنوان

هزينه ثبتنام بدون تاخير (تومان)

قبل از 10/11/94

مقاله دانشجويي (فارسي)

300.000

مقاله دانشجويي (انگليسي)

350.000

مقاله غيردانشجويي (فارسي)

350.000

مقاله غيردانشجويي (انگليسي)

400.000

شرکت در کنفرانس بدون مقاله (دانشجويي)

100.000

شرکت در کنفرانس بدون مقاله (غيردانشجويي)

200.000


* اعضاي انجمن سيستم هاي هوشمند و IEEE يا هر دو از 20% تخفيف بهره مند مي شونند.
*براي مقالات دوم به بعد 30% تخفيف اعمال مي شود.
*در صورت ثبت نام با تاخبر 20% به قيمت هاي فوق اضافه مي شود.
* به ازاي هر صفحه اضافه مبلغ 30.000 تومان دريافت مي گردد.

شماره حساب کنفرانس :
 شماره حساب 2285394220 (دو دو هشت پنج سه نه چهار دو دو صفر) بانک تجارت شعبه مرکزي بم به نام اولين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي 
شناسه شبا اين حساب IR 1501 8000 0000 0022 8539 4220 (آي آر يک پنج صفر يک هشت صفر  صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر دو دو هشت پنج سه نه چهار دو دو صفر) 
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 اولين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي-1394