دوشنبه 25 تير ماه 1403 ساعت 14:53

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

تاريخهاي مهم

مقالات


آخرين مهلت ارسال مقالات کامل :  10 آبان 1394    25 آبان 1394    6 آذر 1394   (تمديد نهايي)
اعلام نتايج داوري مقالات  :  25 دي 1394
ارسال نسخه آماده چاپ مقالات پذيرفته شده  :  10 بهمن 1394

کارگاه هاي آموزشي


آخرين مهلت ارسال پيشنهاد کارگاه هاي آموزشي  :  25 دي 1394
اعلام پذيرش کارگاه هاي آموزشي : 30 بهمن 1394
تاريخ برگزاري کارگاه هاي آموزشي :  21-19 اسفند 1394

کنفرانس


تاريخ برگزاري کنفرانس  :  21-19 اسفند 1394
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 اولين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي-1394