جمعه 1 تير ماه 1403 ساعت 14:35

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

فراخوان مقاله

اولين فراخوان مقاله (دانلود)
دومين فراخوان مقاله (دانلود)

اولين کنفرانس  ملي محاسبات تکاملي و هوش جمعي، مکاني را براي تبادل اطلاعات و دستاوردهاي نظري، روش‌شناسي و پيشرفت‌هاي جديد و نيز نتايج تحقيقات در زمينه محاسبات تکاملي، هوش جمعي و برنامه‌هاي کاربردي فراهم
ميآورد. اين کنفرانس تمامي پژوهشگران و متخصصين را از دانشگاه و صنعت گرد هم آورده تا در پاسخگويي به توسعه و پيشرفتهاي اصلي در اين زمينه پيشرو و سهيم باشند. در اين کنفرانس از کارهاي ارائه شده به هر دو زبان فارسي و انگليسي استقبال خواهد شد. تبادل نظرهاي تخصصي در اين محفل، شامل سخنرانيهاي کليدي، نشستهاي ويژه، کارگاههاي آموزشي، مسابقه و نيز ارائه پوستر ميباشد. در حال رايزني هستيم تا مجموعه مقالات پذيرفته شده به زبان انگليسي نيز در IEEE explore نمايه شوند. مقالات برتر کنفرانس پس از برگزاري نشستها به مجلات معتبر داخلي معرفي خواهند شد. اين کنفرانس از پژوهشهاي نظري و کاربردي در زمينه محاسبات تکاملي و هوش جمعي استقبال خواهد کرد. محورهاي آن شامل موارد ذيل بوده، اما صرفا محدود به موارد ذکر شده  نمي باشند:

  دامنه هاي کاربرد   دامنه هاي مسئله   دامنه هاي جستجو
  سيستم ها و کنترل   پيوسته   الگوريتم هاي وراثتي
  رباتيک   دودويي   برنامه نويسي وراثتي
  سيستم هاي قدرت   گسسته   روش هاي هاي تکاملي
  مهندسي ارتباطات   ترکيبي   برنامه نويسي تکاملي
  تحقيق در عمليات   چند هدفه   تکامل تفاضلي
  علوم تصميم گيري    چند کيفيتي   سيستم ايمني مصنوعي
  سيستم هاي اطلاعاتي   ديناميک بهينه سازي ازدحام جمعيت
  محاسبات اينترنت مقياس بزرگ   بهينه سازي کلوني مورچگان
  بيوانفورماتيک   بسيار هدفه   تغذيه باکتريايي
  بيولوژي محاسباتي    تکامل همزمان   زنبورهاي مصنوعي
   طراحي ماشين   مدل هاي جانشين   جستجوي هارموني
  هوش تجاري     رمزگزاري و نمايش   جستجوي گرانشي
  پردازش تصوير    تنظيم پارامتر    محاسبات کوانتومي
   بينايي ماشين    اندازه گيري عملکرد  محاسبات ممتيکي
  شناخت و تشخيص الگو   عملگرها   الگوريتم کرم هاي شب تاب
  پردازش سيگنال   موازي سازي الگوريتم هاي ترکيبي
   شبکه ها و گراف ها      يادگيري و تطبيق يادگيري رقابت استعماري
  توليد   محدود شده   جستجوي ممنوعه
   هنر و موسيقي   تجزيه و تحليل ثبات و حساسي   الگوريتم خفاش
   کشاورزي و تغذيه   عدم قطعيت   چکه آب هاي هوشمند
داده کاوي 
  تجزيه و تحليل رياضي   ساير الگوريتم هاي فرااکتشافي
   زبان، گفتار، زبان شناسي ساير مسائل
  سيستم هاي فازي    
  شبکه هاي عصبي    
  يادگيري ماشين     
  سيستم هاي چند عامله    
  پزشکي     
  پيش بيني    
  زمان بندي     
  مهندسي نرم افزار    
  معماري کامپيوتر    
  طراحي سخت افزار     
  کاربردهاي صنعتي        
  ذخيره انرژي  
ساير کاربردها    

                                        


 

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 اولين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي-1394