دوشنبه 25 تير ماه 1403 ساعت 15:11

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

محورهاي کنفرانس


تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده در زمينه محاسبات تکاملي و هوش جمعي در کنفرانس مورد استقبال قرار مي گيرند. موضوعات اصلي کنفرانس شامل موارد زير است که البته محدود به  اين موارد نخواهد بود

 Search Domains  Problem Domains  Application Domains
 Genetic Algorithms  Continuous   Systems and Control
 Genetic Programming  Binary   Robotics 
 Evolution Strategies  Discrete   Power Systems
 Evolutionary Programming  Combinatorial   Communication Engineering
 Differential Evolution  Multi-objective  Operations Research
 Artificial Immune Systems   Multi-modal  Decision Sciences
 Particle Swarm Optimization   Dynamic  Information Systems
 Ant Colony Optimization  Large-scale   internet computing
 Bacterial Foraging   Many-objective    Bioinformatics
 Artificial Bees   Co-evolution  Computational Biology 
  Harmony Search   Surrogate models  Mechanical Designs
 Gravitational search algorithm   Encoding and Representation  Business Intelligence
 Quantum Computing   Parameter Tuning   Image Processing
  Memetic Computing   Performance Measures  Computer Vision
 Fireflies Algorithm  Operators   Pattern Recognition
 Hybridization of Algorithms  Parallelization  Signal Processing
  Imperialism Competitive Learning    Learning and Adaptation  Networks and Graphs
 Tabu Search  Constrained  Manufacturing 
   Simulated Annealing  Stability and sensitivity analysis   Art and Music
  Bat Algorithm   Uncertainty   Agriculture and food 
 Intelligent Water Drop  Mathematical analysis  Data mining
  Other Metaheuristics    Language, Speech, Linguistics
     Fuzzy Systems
     Neural Networks
     Machine Learning 
     Multi-Agent Systems
     Medicine     
     Forecasting / Prediction
     Scheduling     
     Software Engineering 
     Computer Architecture
      Hardware Design
     Industrial Applications     
     Energy Saving
   

                                                                                                                        


کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 اولين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي-1394