يکشنبه 6 خرداد ماه 1403 ساعت 22:49

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

زمانبندي نهايي کنفرانس

زمانبندي کامل و نهايي کنفرانس اعلام شد.

جدول کلي برنامه هاي کنفرانس را مي توانيد از طريق اين لينک وجدول برنامه نشست ها و کارگاه هاي آموزشي را مي توانيد از طريق اين لينک دانلود فرماييد.

- مدت زمان تخصيص داده شده به هر مقاله 20 دقيقه است که 15 دقيقه آن مربوط به ارائه ي مقاله و 5 دقيقه مربوط به پرسش و پاسخ مي باشد.
- ارائه همه مقالات به صورت سخنراني است.
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 اولين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي-1394