پنجشنبه 10 اسفند ماه 1402 ساعت 18:49

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

اخبار


اخبار کنفرانس

-راه اندازي وب سايت کنفرانس
           (تاريخ ارسال خبر 94/5/25)          

چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجلات معتبر داخلي
           (تاريخ ارسال خبر 94/6/5)          
-اولين فراخوان مقاله
           (تاريخ ارسال خبر  94/6/12)          
-پوستر کنفرانس
           (تاريخ ارسال خبر  94/6/13)          
چاپ مقالات انگليسي در IEEE   
           (تاريخ ارسال خبر  94/6/21)          
-فراخوان دوم مقاله
           (تاريخ ارسال خبر  94/7/20)          
-چاپ مقالات برگزيده در مجله علمي پژوهشي هوش مصنوعي و داده کاوي
           (تاريخ ارسال خبر  94/7/21)          
-ISC  ثبت کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي در پايگاه استنادي عاوم جهان اسلام
           (تاريخ ارسال خبر  94/7/26)          
-تمديد مهلت ارسال مقالات تا 25 آبان ماه 1394

            (تاريخ ارسال خبر  94/8/11)          

-تمديد مجدد مهلت ارسال مقالات تا ساعت 24 جمعه 6 آذرماه 1394
           (تاريخ ارسال خبر  94/8/26)          
-نتايج داوري مقالات به نويسندگان مسئول اعلام گرديد. اين نتايج از طريق ايميل و پروفايل شخصي قابل دسترسي است
            ( تاريخ ارسال خبر: 94/10/25)        
-هرينه هاي کنفرانس و اطلاعات حساب 
           ( تاريخ ارسال خبر: 94/10/28)         
-PDF eXpress راهنماي
           ( تاريخ ارسال خبر: 94/10/28)         
- IEEE فرم کپي رايت
           ( تاريخ ارسال خبر: 94/10/28)         
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 اولين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي-1394