دوشنبه 25 تير ماه 1403 ساعت 14:16

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

ميزگردهاي علمي


همزمان با برگزاري اولين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي، چندين ميزگرد علمي برگزار خواهد شد. تا کنون يک ميزگرد علمي با عنوان زير سازماندهي شده است:

The application of metaheuristics in optimizing industrial problems-

همچنين سعي بر آن است که ميزگرد IEEE براي شرکت کنندگان خانم کنفرانس تنظيم گردد.

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 اولين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي-1394