پنجشنبه 10 اسفند ماه 1402 ساعت 19:24

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

حاميان علمي و صنعتي


حاميان علمي و صنعتي کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي عبارتند از:
 
                                        
   
                                     
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 اولين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي-1394