جمعه 1 تير ماه 1403 ساعت 13:57

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

مسابقه


اولين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي قصد دارد مسابقه اي را در راستاي محورهاي کنفرانس برگزار نمايد. اين مسابقه به افتخار پروفسور کارو لوکس بوده، و موضوع آن راجع به بهينه سازي مسائل مهندسي با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي و هوش جمعي مي باشد. گروههاي 3 نفري مي توانند در اين مسابقه شرکت کنند و حداقل يک نفر بايد در کنفرانس حضور يابد. دانشجويان از رشته هاي مختلف مي توانند در اين مسابقه مشارکت نمايند. در صورت وجود هرگونه سوال، مي توانيد با ايميل ذيل مکاتبه نماييد:

شرح مسئله:

 اين مسابقه در راستاي چندين مسئله بهينه سازي مهندسي است. براي اطلاعات بيشتر، لطفا شرح مسئله، کدهاي Matlab، و قالب گزارش نتايج را از اين قسمت دانلود کنيد.

نحوه شرکت:

گروه بايد مقاله اي را ارسال کنند که ارائه دهنده يک راه حل کامل بوده  و نتايج آن با روش هاي پيشين در آن زمينه مقايسه شود. مقالات مربوط به مسابقه به زبان فارسي يا انگليسي بايد طبق قالب مقالات کنفرانس تهيه شوند. پس از ارسال مقاله، گروه بايد با ارسال ID  مقاله، عنوان مقاله، و اسامي اعضاي گروه به ايميلe.rashedi@kgut.ac.ir  درمسابقه ثبت نام شود. لطفا عنوان "مسابقه" را در عنوان ايميل ذکر کرده و بررسي نماييد که تاييديه ثبت نام در مسابقه را دريافت کنيد.

مقالات پذيرش شده  در کتابچه کنفرانس چاپ خواهند شد.  جهت تعيين برنده، گروهي از داوران در طي جلسه اي در اولين روز کنفرانس راه حل هاي ارائه شده را بررسي مي کنند. بعد از ارائه، داوران سوالاتي را راجع به  راه حل هاي ارائه شده و نحوه اجراي آن خواهند پرسيد. گروه بايد آمادگي اجراي برنامه در سيستم خود را داشته و نتايج را ارائه دهند. سپس گروه ها بر اساس گزارش، نتايج، نحوه اجرا، ارائه شفاهي، و پاسخ هايشان به سوالات، داوري مي شوند.

جايزه :

در پايان مراسم، جايزه مسابقه به تيم منتخب اهدا مي شود. جايزه شامل جام "لوکس" و يک جايزه غافلگير کننده ويژه کنفرانس است. اسامي تيم برنده و سازمان وابسته آنها در وب سايت کنفرانس اعلام خواهد شد.


کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 اولين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي-1394