جمعه 1 تير ماه 1403 ساعت 14:45

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

سخنراني کليدي_2


برخي راهکارها براي انتخاب عملگر جمع‌بندي مناسب

پروفسور ماشااله ماشين چي و فاطمه کوچکي نژاد

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

mashinchi@uk.ac.ir, kouchakinezhad@gmail.com

چکيده

در اين بحث به بررسي مباحث پايه اي در مورد عملگرهاي جمع‌بندي و معرفي برخي خانواده‌هاي مهم از آن‌ها مانند ميانگين‌هاي حسابي وزن‌دار، ميانگين‌هاي وزن‌دار مرتب، نرم‌هاي مثلثي، کونرم‌هاي مثلثي، يوني‌نرم‌ها، نول‌نرم‌ها ‌و غيره پرداخته وبعضي ويژگي‌هاي آن‌ها را بيان مي‌کنيم. از آنجا که انتخاب عملگر جمع‌بندي در حالت کلي اختياري نيست و برخي ويژگي‌ها مانند سادگي، کارايي عددي، سادگي تفسير، ميزان حساسيت و غيره بايد دراين فرايند انتخاب لحاظ شوند، در ادامه، با ارائه برخي محک‌ها، به مقايسه عملگرهاي جمع‌بندي خواهيم پرداخت.

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 اولين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي-1394